Bild utan beskrivning

Om oss

Eurostar Retail Support har närmare tjugo års erfarenhet av framgångsrika samarbeten med olika detaljhandelsföretag. 2012 omfattar våra samarbeten över 600 butiker, 500 000 gällande försäkringar och 15 000 kundsamtal.

Eurostar är ett helägt dotterbolag till Stjärnurmakarna AB. Verksamheten startade 1991 och omsätter drygt 30 MSEK. Premieomslutningen uppgår till 75 MSK. Vi har högsta kreditvärdighet enligt UC och A enligt Soliditet. Eurostar står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare, www.fi.se.